HippoEDIT - Windows Text Editor
   הירשם  הורד 
 

Monokai סכימת צבע


מחבר: HippoEDIT.com.

לתצוגה מקדימה של הצבע פשוט לחץ על הקובץ למטה. להורדה השתמש בקישור מתחת לטבלה: לקובץ הדחוס יש מבנה תיקיות שבשימוש בתיקית HippoEDIT.
color_monokai.xml30.08.163.92 KB


Downloadהורד


קישורים מהירים...