HippoEDIT - Windows Text Editor
   Subskrybuj  Pobierz 
 

Kliknij Informacje by zobaczyć zrzut ekranu lub przeczytać szczegółowy opis. Możesz również Open All rozwinąć lub Close All zwinąć wszystkie tematy.

closeInterfejs
 • Interfejs wielodokumentowy (okna MDI)
 • Obsługa kart Więcej...
 • Skórki interfejsu Informacje
 • Zarządzanie układem obszaru roboczego
 • Dynamiczne dostosowywanie do typu edytowanego kodu
 • Konfigurowalne układy klawiatury
openEdytor tekstu - Informacje ogólne
 • Wsparcie różnych systemów kodowania znaków
 • Wielokrotne cofanie/ponawianie kroków wraz z grupowaniem
 • Automatyczny zapis
 • Usuwanie zbędnych spacji z linii przy zapisie;
 • Możliwość pozostawienia bufora cofania operacji przy zapisie pliku.
 • Pełne wsparcie rolki myszy
openEdytor tekstu - Wizualizacja
 • Numerowanie linii Informacje
 • Wskaźnik zmienionych linii Informacje
 • Wskaźnik szerokości strony
 • Wiele typów zawijania linii
 • Podświetlanie aktywnego wiersza Informacje
 • Separatory strukturalne
 • Wskaźniki białych znaków
openEdytor tekstu - Kolorowanie składni
 • Pełna konfigurowalność plików składni
 • Definiowanie kolorów bloków kodu
 • Definiowanie styli bloków kodu
 • Bloki tekstu użytkownika
 • Możliwości wyboru dowolnej czcionki i jej wielkości
 • Opcja czcionek: "tylko stałej szerokości"
 • Wstępna konfiguracja dla HTML, PHP, Java, C/C++ i innych Informacje
 • Dziedziczenie schematów składni
 • Zagnieżdżanie schematów składni
openEdytor tekstu - Prezentacja kodu
 • Oznaczanie początku/końca/środka bloku języka Informacje
 • Ukrywanie bloków
 • Zwijanie (ukrywanie) bloków tego samego typu
 • Ukrywanie komentarzy
 • Konfigurowalne “Oznaczania regionów” użytkownika
 • Wyświetlanie zakresów
 • Wyświetlanie ukrytego tekstu
openEdytor tekstu - Szablony kodu
 • Zależny od języka i użytkownika systemu
 • Rozszerzalne skróty klawiaturowe
 • Wbudowane zmienne aplikacji (data, czas, zawartość schowka, nazwa dokumentu) Informacje
 • Interaktywne znaczniki (tagi)
 • Podpowiedzi kodu
 • Możliwość eksportowania szablonów na podstawie zaznaczonego tekstu
 • Otaczanie tekstem szablonu
openEdytor tekstu - Podpowiadanie kodu
 • Dopasowywanie podpowiedzi do wpisanego tekstu na podstawie analizy statystycznej Informacje
 • Podpowiadanie słów kluczowych
 • Podpowiadanie skrótów szablonów
 • Podpowiadanie auto-korekcji słów
 • Dostosowywanie podpowiedzi
openEdytor tekstu - Auto-uzupełnianie
 • Uzupełnianie słów kluczowych języka Informacje
 • Uzupełnianie na podstawie statystyk (słowa z tekstu)
 • Dynamiczne filtrowanie wg typu
openEdytor tekstu - Zarządzanie Schowkiem
 • Menadżer Schowka
 • Rozszerzone menu Wklej Informacje
 • Formatowanie standardowe lub wg kolumn Informacje
 • Wiele formatów Schowka:
  • Wklej do MS Outlook wraz z kolorowaniem składni
  • Wklej do MS Word wraz z kolorowaniem składni
 • Kopiuj/Wytnij Dodaj do Schowka
 • Wklej jako HTML
 • Wstaw Datę/Czas
 • Wsparcie formatów Unicode i ASCII
openEdytor tekstu - Zakres kodu
 • Podświetlanie tagów aktualnego zakresu
 • Oznaczanie zakresu kodu na marginesie
 • Widok hierarchii kodu w panelu statusu
 • Podświetlanie aktywnych nawiasów w źródle
 • Podświetlanie niedopasowanych nawiasów kolorem błędu
openEdytor tekstu - Rozszerzone funkcje Znajdź i Zamień
 • Wyszukiwanie przyrostowe
 • Historia wyszukiwania/zamiany tekstu
 • Podświetlanie wszystkich wystąpień szukanego tekstu kolorem zaznaczenia Informacje
 • Wyszukiwanie tekstu w ukrytych blokach
 • Zapamiętywanie parametrów wyszukiwania pomiędzy sesjami
 • Obsługa wyrażeń regularnych
 • Okno wyników wyszukiwania
openEdytor tekstu - Edycja tekstu
 • Tryb zaznaczania kolumn
 • Funkcje zwijania/rozwijania zaznaczonego tekstu
 • Poprawianie literówek
 • Wsparcie dla Przeciągnij i Upuść (Drag & Drop)
 • Automatyczne domykanie nawiasów
 • Poprawianie wielkości liter słów kluczowych
 • Automatyczne wcięcia
 • Poprawianie błędów użycia klawisza Caps Lock
 • Inteligentne tabulacje (Smart Tab)
 • Otaczanie zaznaczenia tekstem
 • Formatowanie po wklejeniu
 • Operacje na wierszach
 • Sortowanie tekstu
 • Zmiana wielkości znaków
 • Kontrola poziomu wcięć wierszy i zaznaczenia
openEdytor tekstu - Drukowanie i podgląd wydruku
 • Drukowanie źródeł w kolorze
 • Możliwość ukrywania lub nieistotnych części tekstu
 • Druk z numerami linii
 • Dostosowywanie nagłówków i stopek stron wydruku
 • Zawijanie linii podczas drukowania
 • Podgląd miejscowy wydruku Informacje
openEdytor tekstu - Eksportowanie tekstu
 • Do formatu Rich Text Format (RTF)
 • Do formatu HTML
 • Do pliku Adobe PDF
openEdytor tekstu - Rozszerzona nawigacja
 • Skocz do ostatniej zmiany
 • Nawigacja w przód/wstecz podczas edycji kodu
 • Nawigacja pomiędzy wystąpieniami słowa
 • Wsparcie zakładek imiennych i anonimowych (podobnie do MS VS)
 • Wspólne okno zakładek dla wszystkich otwartych plików Informacje
 • Informacje o przycisku Scroll
openEdytor tekstu - Skróty klawiszowe
 • Skróty użytkownika
 • Dowolne schematy klawiatury
 • Wiele skrótów dla pojedynczych poleceń
 • Aktywne skróty wyświetlane są w menu programu i dymkach paska przycisków
openEdytor tekstu - Obsługa plików
 • Automatyczne wykrywanie składni
 • Automatyczne wykrywanie formatów DOS/UNIX/MAC
 • Śledzenie zewnętrznych zmian otwartych plików (odświeżanie widoku w przypadku wykrycia zmian)
 • Zapisywanie/ładowanie informacji o dokumencie (punkty kontrolne i zakładki)
 • Nieograniczone wielkości plików
openNarzędzia użytkownika
 • Wykonywanie poleceń zewnętrznych z parametrami
 • Kompiluj, wykonuj i testuj swój kod.
 • Przechwytuj dane wyjściowe narzędzi w Oknie Wyników Informacje
openMenadżer projektów
 • Zarządzaj grupami powiązanych plików w ramach jednego projektu Czytaj więcej...
 • Twórz/Usuwaj foldery projektów.
 • Dołącz narzędzia użytkownika.
 • Dołącz adresy URL
 • Zdefiniuj plik główny
openEksplorator plików
 • Przeglądaj system plików Informacje
 • Użyj filtru by ograniczyć widok plików do pożądanego typu.
 • Użyj własnego wzorca nazw dla filtrowania plików
 • Otwieraj pliki podwójnym kliknięciem
 • Dodaj pliki do projektu
openPodgląd kodu
 • Podglądaj we wbudowanej przeglądarce internetowej (Internet Explorer)
 • Podglądaj w zewnętrzne przeglądarce
openInne...
 • Jedna/Wiele instancji programu
 • Wbudowana lub zewnętrzna przeglądarka stron pomocy
 • Wbudowany język zależny od pomocy on-line Informacje
 • Wsparcie Przeciągnij i Upuść (Drag & Drop) dla plików zewnętrznych
 • Nieograniczona liczba otwartych plików
 • Minimalizuj do zasobnika systemowego

Tematy pokrewne...